Programy obejmujące rok akademicki

Słuchacze programów obejmujących rok akademicki (AY) uczestniczą w zajęciach ze słuchaczami programu GE15, 20 lub 30, w godzinach porannych lub popołudniowych, w zależności od zarezerwowanej liczby godzin tygodniowo. Program kursu będzie obejmować przygotowanie egzaminacyjne, ponieważ słuchacze spoza EOG uczestniczący w długoterminowych (25 lub więcej tygodni) programach w Irlandii muszą podejść do jednego z uznawanych międzynarodowo egzaminów z języka angielskiego. Po przyjeździe do Irlandii słuchacze będą musieli zarejestrować się w urzędzie imigracyjnym w Dublinie i otworzyć irlandzki rachunek bankowy. Szkoła Delfin będzie służyć pomocą we wszystkich aspektach tego procesu.

  • Początek w poniedziałek
  • 15, 20 lub 30 godzin tygodniowo
  • Minimum 25 tygodni nauki
  • Zajęcia w godzinach porannych lub popołudniowych
  • Dostępne poziomy – od podstawowego (Elementary) do zaawansowanego (Advanced)
  • Liczba słuchaczy – maksymalnie 15
  • Wiek – minimum 18 lat

Ceny 25-tygodniowego programu obejmującego rok akademicki

  • GE15: Zajęcia poranne = 2640 EUR Zajęcia popołudniowe = 2360 EUR
  • GE20: Zajęcia poranne = 3800 EUR Zajęcia popołudniowe = 2970 EUR

Obowiązkowy egzamin końcowy: Wszyscy słuchacze kursów obejmujących rok akademicki muszą przed ukończeniem kursu podejść do uznawanego egzaminu. Słuchacze zostaną przydzieleni do grup egzaminacyjnych zgodnie z poniższą tabelą.


Poziom początkowy

Oczekiwany minimalny poziom końcowy

Opcje egzaminacyjne

Początkujący (Beginner)

Podstawowy (Elementary)/Średnio zaawansowany niższy (Pre-Intermediate)

IELTS

Podstawowy (Elementary)

Średnio zaawansowany niższy (Pre-Intermediate)

IELTS/PET

Średnio zaawansowany niższy (Pre-Intermediate)

Średnio zaawansowany (Intermediate)

IELTS/PET

Średnio zaawansowany (Intermediate)

Średnio zaawansowany wyższy (Upper Intermediate)

IELTS/FCE

Średnio zaawansowany wyższy (Upper Intermediate)

Zaawansowany (Advanced)

IELTS/CAE

Zaawansowany (Advanced)

Zaawansowany (Advanced)

IELTS/CAE

Zaświadczenie: Wszystkie programy obejmują przygotowanie do jednego z egzaminów Cambridge English lub do egzaminu IELTS. Uwaga: kursy prowadzone przez szkołę Delfin English School nie są uwzględnione w Państwowym Systemie Kwalifikacji Zawodowych (National Framework of Qualifications, w skrócie NFQ), a słuchacze kończący kurs w szkole Delfin Dublin nie otrzymują zaświadczenia NFQ. Szkoły Delfin English School w Dublinie i Londynie są oficjalnymi ośrodkami przygotowującymi do egzaminów Cambridge English Language Assessment Main Suite.


Ochrona słuchaczy: Szkoła Delfin English Language Dublin jest członkiem stowarzyszenia Marketing English in Ireland (MEI). Przynależność do tego stowarzyszenia zapewnia słuchaczom ochronę w przypadku niewypłacalności szkoły. Ochrona ta obejmuje:

(i) opłaty za kurs,

(ii) opłaty za rejestrację,

(iii) opłaty egzaminacyjne,

(iv) opłaty biblioteczne,

(v) opłaty za usługi dla słuchaczy, a także

(vi) wszelkie inne opłaty dotyczące świadczenia usług edukacyjnych, szkoleniowych i pokrewnych.


Prawo do pracy: Słuchacze spoza EOG uczestniczący w programach obejmujących rok akademicki mają prawo do pracy przez 20 godzin tygodniowo w trakcie kursu, jak również przez 40 godzin tygodniowo wyłącznie w okresie wakacyjnym od maja do sierpnia oraz od 15 grudnia do 15 stycznia włącznie.Apply Today

Academic Year 25 Weeks Morning - 20% Off

Hours (PW)TimeDays25 Week (€)
15.009:10-12:25Mon - Fri2970

Academic Year 25 Weeks Afternoon- 20% Off

Hours (PW)TimeDays25 Week (€)
15.013:45-17:00Mon - Fri2655

Academic Year Morning 20 Hours/Week - 10% Off

Hours (PW)TimeDays25 Week (€)
20.009:10-13:35Mon - Fri3420

Academic Year Afternoon 20 Hours/Week - 10% Off

Hours (PW)TimeDays25 Week (€)
20.012:35-17:00Mon - Fri2970